• موارد عاجل

  اگر شما نیاز به داکتر خارج تایم کاری نوی سیتی لابراتوار دارید، با نمبر تلفن بخش عاجل به تماس شوید.
  ادامه...
 • ساعات کاری داکتر ها

  برای دیدن ساعات کاری داکتران روی کلمه ادامه کلیک کنید...
  ادامه...
 • ساعات کاری

  • شنبه تا پنج شنبه
   ۶.۰۰ - ۲۱.۰۰
  • موارد عاجل
   ۶.۰۰ - ۲۱.۰۰
 • بخش عملیات خانه

  در این بخش عملیات مربوط به مریضان انجام می شود . عملیات خانه از مهم ترین بخش ها در هر شفاخانه و یا مرکز طبی می باشد

 • بخش امراض عصبی

  امراض عصبی به دلایل مختلف می تواند اتفاق بیفتد و در این بخش تشخیص این امراض انجام می شود .

 • بخش عاجل

  نظر به بعضی حوادث پیش بینی نشده و حالت وخیم مریضان در این بخش مراقبت های اولیه انجام می شود تا مریض آماده مراحل بعدی تداوی شود .

 • بخش الکتروکاردیوگرام

  در این بخش تست های مربوط به کارکرد قلب انجام می شود که در آن فعالیت قلب را نشان می دهد

 • برای معلومات و مشاوره صحی با این شماره به تماس شوید. 031 303 784(0) 93+

  هزینه آن بسته به شرایط شما تعیین خواهد شد.

 • مشاوره رایگان دریافت کنید

تیم کاری